خدمات حقوقی

بن کارگری هیچ هزینه اضافی برای کارفرما‌یان ندارد
نصر‌اله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران عنوان کرد:
درخواست ما از شورای عالی کار این است که از دولت بخواهد بن کارگری را برای کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان تامین اجتماعی با ارز ۴٢٠٠ تومانی (ارز دولتی) احیاء کند.
بن کارگری خودش ضد تورم و ضد رکود است، باعث رونق بازار و رونق اقتصادی می‌شود، بهره‌وری را افزایش می‌دهد و مسبب دلگرمی کارگران می‌شود. بنابراین جامعه کارگری خواستار احیاء آن است که به نفع بازار، کارگران، کارفرمایان و دولت است.
منابع و هزینه بن کارگری را کارفرمایان می‌پردازند و برای بازنشستگان هم تامین اجتماعی مسئولیت پرداخت آن را دارند؛ چون در واقع بخشی از مزد کارگران محسوب می‌شود. یعنی کارفرمایان بخشی از مزد کارگران را که به عنوان بن کارگری در شورایعالی کار تصویب می‌شود را به جای آنکه به خود کارگر بپردازد، دولت آن مبلغ را دریافت و با تهیه محصولات غذایی، سفره کارگران را از کالاهای اساسی تامین نماید.

معرفی همکاران