خدمات حقوقی

کارکنان قوه قضاییه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

 کارکنان قوه قضاییه در شهر‌های مختلف کشور امروز ۱۰ آبان برای دومین بار تجمع اعتراضی برگزار کردند و یکی از خواسته‌های معترضان، تسریع در تصویب طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه است.

گفتنی است کارکنان قوه قضاییه پیش از این نیز  (۳ آبان ۱۴۰۰) ، در بسیاری از شهرهای کشور در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در مقابل ساختمان‌های دادگستری‌ تجمع کرده بودند.

طرح تسری در دستور کار این هفته مجلس

طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه از مهر ماه در دستور کار مجلس شورای اسلامی بوده است اما هنوز نوبت رسیدگی به آن نرسیده است.

طبق برنامه اعلام شده مجلس بررسی این طرح در دستور هفتگی صحن علنی و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از ۸ تا ۱۲ آبان ۱۴۰۰ قرار دارد.

گزارش تصویری تجمع دوباره کارکنان قوه قضاییه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود:معرفی همکاران