خدمات حقوقی

کارکنان اداری قوه قضاییه صبح امروز، ۳ آبان ۱۴۰۰، در بسیاری از شهرهای کشور در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در مقابل ساختمان‌های دادگستری‌تجمع کردند.

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان قوه قضائیه که با هدف افزایش حقوق کارکنان قوه قضاییه و قضات تدوین شده، در هفته‌های اخیر در دستور کار صحن علنی قرار داشته اما هنوز نوبت به بررسی آن نرسیده است.

تسریع در تصویب این طرح، یکی از خواسته‌های امروز تجمع‌کنندگان بوده است.

معرفی همکاران