خدمات حقوقی

دکتر جعفر کوشا، در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به سوالی درباره آزمون وکالت هزارو چهارصد عنوان کرد: زمان آزمون وکالت، پیش تر هفتم آبان تعیین شده بود که این تاریخ با مصوبه شورای اجرایی اسکودا به تعویق افتاد اما درباره تاریخ جدید، قعلا تصمیم گیری نشده است. درواقع آیین نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری برای ما موضوعی چالش برانگیز شده و برای تعیین تاریخ ازمون باید تکلیف این موضوع مشخص شود اما تلاش داریم هرچه زودتر این زمان را تعیین کنیم.
او همچنان در پاسخ به سوال خبرنگار اختبار مبنی بر اینکه یکی از مدیران کانونها زمان احتمالی آزمون را بهمن ماه اعلام کرده عنوان کرد: چنین موضوعی صحت ندارد و تا به حال تصمیم گیری در رابطه با تاریخ جدید نداشته ایم.

معرفی همکاران