خدمات حقوقی

دکتر جعفر کوشا رئیس اسکودا، در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به سوالی در رابطه با آزمون وکالت هزاروچهارصد گفت: زمان آزمون وکالت، پیشتر هفتم آبان تعیین شده بود که این تاریخ با مصوبه شورای اجرایی اسکودا به تعویق افتاد اما درباره تاریخ جدید، فعلا تصمیم گیری نشده است. در واقع آیین نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری برای ما موضوعی چالش برانگیز شده و برای تعیین تاریخ آزمون باید تکلیف این موضوع مشخص شود اما تلاش داریم هرچه زودتر این زمان را تعیین کنیم.
او همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار اختبار مبنی بر اینکه یکی از مدیران کانونها زمان احتمالی آزمون را بهمن ماه اعلام کرده گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و تابحال تصمیم گیری ایی درباره با تاریخ جدید عنوان نشده است.

معرفی همکاران