خدمات حقوقی

ما در مجموعه حقوقي فاران با حضور جمعي از مشاورين و وكلاي كاردان و كارآزموده
بر اين عهديم كه در بررسي، مشاوره، حل و فصل
و قبول پرونده هاي حقوقي و كيفري
با استفاده از اشتراك تجربيات و تفكر گروهي
راه گشاي چالش هاي حقوقي هم وطنانمان باشيم
همچنين توانمندسازي و بالا بردن آگاهي حقوقي
عموم مردم را جزء رسالت خود مي دانيم

معرفی همکاران