خدمات حقوقی

وزیر علوم:

با مصوبه ستاد ملی کرونا مقرر شد دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی از 15 مهر و مقطع کارشناسی از 15 آبان به صورت حضوری در کلاس های درس فعالیت داشته باشند.

معاون وزیر علوم:

دانشگاه ها امکان بازگشایی حضوری از 15 آبان را ندارند.

ادامه صحبت های مبهم مسئولان درباره زمان از سرگیری آموزش حضوری

روز گذشته زلفی گل، وزیر علوم، اعلام کرد که بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا قرار است دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی از 15 مهر و مقطع کارشناسی از 15 آبان به صورت حضوری در کلاس های درس فعالیت داشته باشند.

امروز اما علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزیر علوم گفت: دانشگاه ها به دلیل مسائلی از جمله خوابگاه و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی،امکان بازگشایی حضوری و آغازآموزش حضوری دانشجویان از 15 آبان ماه را ندارند.

اعلام تاریخ های 15 مهر و 15 آبان برای آموزش حضوری دانشجویان، به منزله الزام آموزش حضوری نیست بلکه دانشگاه ها از این تاریخ می توانند در جهت بازگشایی برنامه ریزی کنند.

معرفی همکاران