خدمات حقوقی

بعضی نمایندگان طرحی را برای اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به شرح زیر تهیه کردند:کلیه معاملات وسایل نقلیه و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم اسناد نقل و انتقال عین و برای فروش وسایل نقلیه موضوع این قانون ضمن اخذ و واریز حقوق دولتی متعلقه در مورد معاملات، گواهی اصالت وسیله نقلیه صادره توسط نیروی انتظامی یا مراکز مجاز از طرف آن را ملاحظه و شماره و تاریخ فیش و گواهی مذکور را در سند تنظیمی درج نمایند. سردفتر مکلف است پس از تأیید نهایی سند، خلاصه سند تنظیمی حاوی مشخصات و نشانی متعامل یا وکیل، وسیله نقلیه، موضوع سند، دفترخانه و نوع و شماره و تاریخ سند تنظیمی را در سامانه راهنمایی و رانندگی که به این منظور ایجاد می شوند، درج نمایند تا ایجاد سامانه و برقراری ارتباط دفاتر اسناد رسمی موظف به ارسال خلاصه معامله ظرف مدت ۴۸ ساعت به اداره راهنمایی و رانندگی می باشند.
نکته جالب آنکه چندی پیش اعلام شد وزارت کشور نیز برای برون‌رفت از اختلاف نظرهای موجود درباره شیوه نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو)، لایحه اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیین شده از سوی نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرده است.
ماده ۲۹ پیشنهادی وزارت کشور به شرح زیر است:مالکین وسیله نقلیه مکلفند برای نقل و انتقال وسایل نقلیه تعیین‌شده توسط نیروی انتظامی مراجعه و نقل و انتقال را در سامانه شماره‌گذاری ثبت نمایند. پلیس راهور پس از بررسی اصالت خودرو، هویت متعاملین و اقامتگاه خریدار، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق اعم از هرگونه مالیات یا عوارض تعیین‌شده، اقدام به اختصاص پلاک به‌نام آخرین مالک، نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه می‌نماید./اختبار

معرفی همکاران