خدمات حقوقی

طبق ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته:
هر گاه کسی دیگری را به “هر نحو” تهدید به “قتل” یا “ضررهای نفسی” یا “شرفی” یا “مالی” و یا به “افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید” ،‌ اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد
به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.!
بنابراین در صورت مواجهه با تهدید(مثلا تهدید پخش کردن عکس های شخصیتون ، اطلاعات شخصی دیگر و …) اصلا نترسید ، به حرف باج‌گیر گوش ندید ، از خودتون ضعف نشون ندید و شکایت کنید.!
اگر شخصی تو تلگرام عکس و فیلم از کسی دیگه پخش کنه و طرف مقابل شکایت کنه، مجازاتش حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال هست.

معرفی همکاران