خدمات حقوقی

نگاهی به الزامات جدید صدور و انتقال چک در سال جدید:

از پنجم فروردین ماه ۱۴۰۰ چک‌های جدید که بنفش رنگ هستند فقط از طریق ثبت در سامانه صیاد اعتبار خواهند داشت و چک‌های قدیمی به رویه قبلی خود بدون نیاز به ثبت در سامانه صیاد، کارسازی می‌شوند.
«آمنه نادعلی‌زاده»، معاون اداره نظام‌های پرداخت و سخنگوی اجرای قانون جدید چک اعلام کرد: «طبق قانون جدید چک صادرکننده چک مکلف است اطلاعات تاریخ، مبلغ و هویت ذی‌نفع را علاوه بر درج در برگه چک، در سامانه صیاد وارد کند. همچنین برای ثبت چک‌های جدید در سامانه، قسمتی به نام «بابت» وجود دارد که علت صدور چک از طرف صاحب حساب در آن ثبت می‌شود.
گیرنده چک نیز موظف است با مراجعه به سامانه صیاد حتماً اطلاعات برگه چک را با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد تطبیق دهد و اگر تمام موارد صحیح بود، مراتب تأیید دریافت
چک را به سامانه اعلام کند.»

معرفی همکاران