تمامی نرم افزار هایی که روزانه از آنها استفاده می کنیم به نوعی اپلیکیشن محسوب می شوند و تنها نرم افزار هایی مانند نرم افزار سیستم عامل و یا زبان های برنامه نویسی جزء اپلیکیشن ها محسوب نمی شوند.
اپلیکیشن ها یک رسالت اساسی دارند و آن آسان کردن هرجه تمام تره زندگی روزمره است. شما با یک تاچ ساده می توانید عملیات های خودتان را مانند (عملیات ها بانکی، انجام کارهای حقوقی و…) را انجام دهید.
معمولا درصد خطا در اپلیکیشن ها پایین است و هر خطای احتمالی در نسخه بعدی اپلیکیشن اصلاح می شود.