چاپ در اصطلاح، انتقال مطالب شامل نوشته ها، تصاویر، اعداد و علائم بر روی یک حامل فرم و انتقال آن بر روی یک سطح چاپ شونده و تکثر آن به شمارگان زیاد میگویند.
به طور کلی به سه روش می توان یک نمونه را به چاپ رساند:
. چاپ برجسته یا لترپرس یا تایپوگرافی
. چاپ گود یا فرو رفته یا هیلو گراوور
. چاپ مسطح یا پلانوگرافی یا لیتوگرافی

انواع چاپ:

. چاپ افست: عمدتا برای تیراژ های بالا مثل انتشارات و تبلیغات استفاده می شود
. چاپ فلکسو: عمدتا برای بسته بندی
. چاپ هلیو گراور: عمدتا برای بسته بندی
. چاپ سیلک اسکرین: عمدتا برای تبلیغات چاپ های تفکیکی
. چاپ لتر پرس: یکی از روش های چاپ برجسته می باشد
. چاپ دیجیتال: برای همه مصارف، تبلیغاتی و اداری در تیراژه پایین
. چاپ فلت بد: برای همه اجسام سخت مسطح

چاپ افست چیست؟

چاپ افست یک سیستم چاپ محسوب می گردد که از آن برای چاپ پوستر، کاتالوگ، بروشور، ساک دستی، جعبه، لیبل و… استفاده می گردد. برای چاپ هر طرحی روی بسیاری از سطوح کاغذی و مقوایی از دستگاه چاپ افست استفاده می شود.