4/000/000 تومان
6ماهه
—————

پکیج برنزی: اداره توسط ادمین به صورت تخصصی (آنالیز پیج بر اساس گزارشات روزانه و هفتگی و ماهانه هشتگ گذاری- پاسخگویی به دایرکت- پاسخگویی به کامنت ها- مشاوره محتوایی)  پویایی و پایداری بر الگوریتم های اینستا

 

8/000/000 تومان
6ماهه
—————

پکیج سیلور : اداره توسط ادمین به صورت تخصصی (آنالیز پیج بر اساس گزارشات روزانه و هفتگی و ماهانه هشتگ گذاری- پاسخگویی به دایرکت- پاسخگویی به کامنت ها- مشاوره محتوایی)  _جریان سازی پیج یک بار در ماه _ پویایی و پایداری بر الگوریتم های اینستا

12/000/000 تومان
6ماهه
—————

پکیج طلایی : اداره توسط ادمین به صورت تخصصی (آنالیز پیج بر اساس گزارشات روزانه و هفتگی و ماهانه هشتگ گذاری پاسخگویی به دایرکت- پاسخگویی به کامنت ها- مشاوره محتوایی)  _ پویایی و پایداری بر الگوریتم های جدید اینستا _ هشتگ گذاری اصولی  _ تولید محتوا نوشتاری توسط تیم تخصصی _جریان سازی پیج دو بار در ماه _ نولید محتوا بصری _ مشاور تبلیغات توسط تیم تخصصی