خدمات حقوقی

بنا بر بررسی های صورت گرفته حدود 68 تا 73 درصد فروپاشی و ورشکستگی یا ضررهای کلان در بسیاری از سازمان ها یا بنگاههای اقتصادی ناشی از ؛
–        انعقاد قراردادهای اشتباه
–        محافظت نکردن از حقوق مالکیت فکری
–        قراردادهای کار اشتباه
–        بی توجهی به مسائل مالیاتی، حقوقی  و….
می باشد که اگر بخواهیم به زبان ساده آن را در یک جمله مطرح کنیم می توان گفت؛ عدم توجه به ریسک حقوقی در هر سازمان و یا بنگاه اقتصادی باعث آسیب های جدی به مجموعه ها و مخصوصا بنگاههای اقتصادی می شود.
امروزه بنگاههای اقتصادی به دلیل پیچیدگی سیستم ها همواره با مسائل و مشکلاتی عجین هستند، بنابراین حل مسأله یکی از مهارت های ضروری و اجتناب ناپذیر بنگاههای اقتصادی است.
اگر آسیب های ابتدایی و مقدماتی شناسایی و حل نشوند به آسیب های بحرانی تبدیل شده و آسیب های بحرانی به آسیب های خطرناک و مرگ آور منجر می شوند.
از سویی وقتی بخشی از سازمان یا کارکرد خاصی از سازمان در معرض آسیب قرار می گیرد، اگر به موقع کشف و حل نشود، بخشها و عملکردهای دیگر سازمان را نیز مختل نموده و طولی نمی کشد که تداوم بقاء و اهداف سازمان به طور جدی در معرض اضمحلال و نابودی قرار می گیرد.
تجربه نشان داده است دلایل متعددی باعث می شود با وجود پر ریسک بودن محیط فعالیت اقتصادی ایران از جهت حقوقی، بنگاه‌ها از مشاور متخصص استفاده نکنند؛
 1) ناآشنا بودن بسیاری از کارشناسان حقوقی با مسائل کسب و کارها: واقعیت این است که دانشکده های حقوق متخصصین لازم برای کمک به بهبود محیط کسب و کار را پرورش نمی دهند.
2) هزینه بالای خدمات حقوقی: هزینه استفاده از خدمات حقوقی متخصصین کاربلد حقوقی برای بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط به صرفه نیست.
3) اعتقاد نداشتن کسب و کارها به خدمات مدرن حقوقی: در باور بسیاری از مردم، خدمات حقوقی محدود به وکالت در دعاوی قضایی است. متأسفانه بسیاری از مردم در حوزه حقوق به اشتباه معتقدند درمان بهتر از پیشگیری است!
برای آسیب شناسی یک سازمان الگوهای مختلفی وجود دارد که متخصصین و کارشناسان مربوطه با استفاده از این الگوها این امکان را برای مدیران فراهم می آورند که پیوسته آسیب ها و معضلات جاری را پایش نموده و از بحرانی شدن وضعیت سازمان جلوگیری نمایند.
ما در نظر داریم با استفاده از طرح «مدیریت حقوقی کسب و کار» و با توجه به دانش تخصصی حقوقی و استفاده از اشتراک تجارب و تفکر گروهی  زمینه را برای پیشگیری از خطرات حقوقی برای سازمان ها و بنگاه‌های اقتصادی فراهم کنیم بدون آنکه هزینه گزافی بر ایشان تحمیل شود.

معرفی همکاران